Service Type: Trasport tal-Iskola

Trasport tal-iskejjel għall-iskejjel tal-istat

Permezz tal-Ministeru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni il-Gvern bħalissa jipprovdi transport tal-iskola b ’xejn lill-istudenti fil-livell obbligatorju u l-kindergarten, li jattendu l-iskejjel tal-istat, tal-knisja u indipendenti. . It-trasport li jingħata għall-iskejjel tal-istat bħalissa qed jipprovdi aktar minn 980 rotta kuljum, u jipprovdi trasport lil madwar 14,700 student/a. L-iskema tat-trasport għall-iskejjel b’xejn hija rregolata minn sett ta’ termini u kundizzjonijiet li jistgħu jiġu aċċessati permezz ta’ din il-ħolqa.

Il-vetturi kollha tat-trasport tal-iskejjel li se jintużaw għall-iskema huma konformi u approvati biex iġorru t-tfal tal-iskola mill-awtorita’ nazzjonali kompetenti, Transport Malta.

Lista ta’ operaturi tat-trasport tal-iskejjel għall-iskejjel tal-istat:

 • AIL Peppin
 • COOP Services Ltd.
 • COOP & Transport for Disabled Persons
 • Gozo Coaches Cooperative
 • MEET Garage
 • Speedway
 • Unscheduled Coach Service (UCS) Ltd.
 • Unscheduled Transport Services

Dokumenti li jistgħu jgħinuk

 • Biex tara l-politika tagħna dwar il-Protezzjoni tad-Data u l-Ipproċessar tad-Data, jekk jogħġbok agħfas hawn
 • Għal struzzjonijiet dwar kif tista’ ġġedded applikazzjoni, jekk jogħġbok agħfas hawn
 • Għal struzzjonijiet dwar kif tissottometti APPLIKAZZJONI ĠDIDA, jekk jogħġbok agħfas hawn
 • Biex tara t-termini u l-kundizzjonijiet tagħna, jekk jogħġbok agħfas hawn

Eliġibilita’ għat-trasport tal-iskejjel tal-istat

 • Kindergarten u skejjel primarji – studenti li joqogħdu aktar minn kilometru (1) ’il bogħod mill-iskola tal-lokalita fejn joqogħdu huma eliġibbli biex japplikaw għas-servizz tat-trasport tal-iskola.
 • Skejjel medji u sekondarji – studenti li joqogħdu aktar minn kilometru (1) ’il bogħod mill-iskola medja jew sekondarja tal-kulleġġ rispettiv tagħhom huma eliġibbli biex japplikaw għas-servizz tat-trasport tal-iskola.
 • Skejjel li joffru programmi speċjalizzati li huma:
  • Skola Nazzjonali tal-Isport (Pembroke),
  • Malta Visual & Performing Arts School (Ħamrun),
  • Alternative Learning Programme (Paola),
  • Learning Support Centres (Gzira/Cospicua/Fortini/Naxxar/Hamrun/Żebbuġ),
  • Resource Centres (Wardija/Hamrun/Qrendi/Pembroke/Sannat)
  • Migrant Hubs huma eliġibbli biex japplikaw għas-servizz tat-trasport tal-iskola irrispettivament mil-lokalita’ ta ’residenza tagħhom.
 • L-eċċezzjonijiet jiġu ttrattati fuq bażi individwali. Jekk jogħġbok ikkuntattja lit-Taqsima tat-Trasport tal-Iskejjel għal aktar informazzjoni.
 • L-istudenti huma residenti Maltin. (Studenti li għandhom ID diplomatika jeħtieġ li jikkuntattjaw is-Sezzjoni dwar it-Trasport tal-Iskejjel għal aktar informazzjoni)
 • L-istudent jgħix fiż-żona ġeografika tal-iskola rispettiva.
 • L-istudent jattendi skola li hija skola liċenzjata ta ’Malta/Għawdex, kif maħruġ mill-MEYR
 • It-trasport tal-iskola tal-istat b ’xejn jadotta politika ta’ “indirizz wieħed għal kull tifel/tifla” għalhekk il-ġbir/ittluq lejn indirizz differenti mhuwiex permess.
 • Trasport Barra mil-lokalita’ tal-Iskola ’– l-eliġibilita’ għat-trasport ta’ l-iskola b’ xejn għal studenti barra mil-lokalita’ rispettiva tiegħu’tagħha, tiddependi minn jekk l-istudent ikunx reġistrat fi Sports Career Development Programme (SCDP) jew f’xi suggett hekk maghruf bhala Vocational and/or Applied Education Training li ma jkunx offrut fl-iskola medja jew sekondarja fil-kulleġġ li jkopri l-lokalita’ tar-residenza primarja tagħhom. Għal raġunijiet mhux elenkati hawn fuq, it-trasport barra mil-lokalita’ għandu jintalab permezz tal-iskola. . L-iskola tipprovdi rapport li jindika għaliex l-istudent imsemmi għandu jiġi trattat bħala eċċezzjoni, flimkien ma’ dokumenti meħtieġa li jsostnu t-talba. L-applikazzjoni tiġi riveduta u vverifikata mill-Kap tat-Trasport tal-Iskejjel fuq bażi individwali. Id-deċiżjoni tat-Taqsima Trasport tal-Iskejjel hija finali.
 • Hija r-responsabbilta’ tal-ġenituri/ kustodju legali li jkunu mat-tifel jew tifla tagħhom waqt il-pick – up u d-drop – off fil-punti indikati lilhom.

Loġistika u proċess ta ’applikazzjoni

Applikazzjonijiet online għas-sena skolastika 2024-2025
L-applikazzjonijiet għall-iskema tat-Trasport tal-Iskejjel b ’xejn għall-istudenti li jattendu l-Iskejjel tal-Istat fis-sena skolastika 2024/2025 se jkunu miftuħa bejn it-13 ta’ Mejju 2024 u l-15 ta’ Lulju 2024. Applikazzjonijiet mitfuha wara dan il-perjodu jiġu aċċettati biss jekk jiġu sottomessi personalment fil-One Stop Shop tas-Servizz.gov li huwa parti mil-Ministeru fi Triq l-Assedju l-Kbir, il-Furjana jew fil-Kulleġġ ta’ Għawdex fi Triq l-Ewropa, ir-Rabat-Għawdex, u jiġu pproċessati bħala “applikazzjonijiet tard”. Applikazzjonijiet li jigu sottomessi tard mhux bilfors ikunu pprovduti bit-trasport mill-bidu tas-sena skolastika.

Proċess tal-Applikazzjoni

Tiġdid tal-Applikazzjonijiet – Ġenituri/kustodji legali li applikaw għat-Trasport tal-Iskejjel b’xejn għas-sena skolastika 2023/2024 se jkunu qed jirċievu email personalizzata biex jerġgħu japplikaw għas-sena skolastika li ġejja 2024/2025. Jekk studenti jkunu għamlu użu mit-trasport tal-iskola b’xejn fis-sena skolastika preċedenti, dan ma jagħmilhomx awtomatikament eliġibbli għat-tiġdid għas-sena skolastika li jmiss. Ġentilment irreferi għat-termini u l-kundizzjonijiet tagħna għal aktar informazzjoni.

Min qed japplika l-ewwel darba – ġenituri/kustodji legali li jeħtieġu s-servizz tat-trasport tal-iskola b’ xejn għall-ewwel darba (sena skolastika 2024-2025) jista’ jaċċessa l-applikazzjoni online permezz ta’ din il-ħolqa. Sabiex jimlew l-applikazzjoni online, il-ġenituri se jkollhom bżonn jużaw il-username u l-password tal-e-ID tagħhom.

Il-ġenituri u/jew kustodji legali biss, jitħallew japplikaw għat-tfal rispettivi tagħhom.

Kif tista’ tirreġistra għal e-ID jew tibdel il-password tiegħek?
Kull persuna li għandha karta tal-Identita Maltija jew Karta ta’ Residenza (għal ċittadini tal-UE u mhux tal-UE) hija intitolata għal kont tal-e-ID. Jekk qatt ma użajt l-e-ID tiegħek qabel, jekk jogħġbok agħafas HAWN. Jekk insejt il-password tiegħek, agħafas HAWN.

Jekk m’għandekx Karta tal-Identita’ Maltija jew Karta ta’ Residenza (għal ċittadini tal-UE u mhux tal-UE), ma tkunx tista ’taċċessa l-applikazzjoni b’mod online. F’dan il-każ, il-ġenitur/kustodju legali jkollu bżonn jissottometti applikazzjoni manwali billi jżur il-One-Stop-Shop Servizz.gov fi Triq l-Assedju l-Kbir, il-Furjana jew il-Kulleġġ ta’ Għawdex fi Triq l-Ewropa, ir-Rabat-Għawdex. Jekk jogħġbok, ġib miegħek dokument ta’ identifikazzjoni uffiċjali (passaport jew Karta tal-Identita’) u ċ-ċertifikat tat-twelid oriġinali tal-istudenti jew il-passaport jew ID card.

Il-ġenituri/kustodji legali tal-istudenti li se jkunu qed jagħmlu użu mit-trasport tal-iskola se jkunu qed jirċevu email personalizzata mibgħuta mill-Ministeru tal-Edukazzjoni dwar il-ħin l-aktar kmieni li jistgħu joħorġu fuq il-waqfa tal-ġbir u kemm jistgħu jingabru tard mill-iskola. L-email tintbagħat qabel il-ftuħ tas-sena skolastika.

Għal kwalunkwe mistoqsija jew assistenza oħra, jekk jogħġbok ikkuntattjana fuq:

 • Telefown 2598 1888
  • mit-Tnejn sal-Ġimgħa mit-8.00 am sas-1.00 pm matul il-perjodu tas-sajf (mis-16 ta’ Ġunju sat-30 ta’ Settembru)
  • mit-Tnejn sal-Ġimgħa mit-8.00 am sal-4.00 pm matul il-perjodu tax-xitwa (mill-1 ta’ Ottubru sal-15 ta’ Ġunju)
 • Edu servizz.gov, Triq l-Assedju l-kbir, Floriana
  • kuljum mit-Tnejn sas-Sibt bejn it-8.00 am u s-1:00pm
  • l-Erbgħa bejn it-8.00 am u s-1:00pm u l-4.30 pm – is-7.00 pm
 • Kulleġġ ta ’Għawdex, Uffiċċju tal-Kulleġġ Triq l-Ewropa prinċipali, Ir-Rabat, Għawdex
  • kuljum mit-Tnejn sal-Ġimgħa bejn it-8.00 am u 12:00 pm

Loġistika u proċess ta ’applikazzjoni

Studenti fil-Kindergarten jew fl-Iskola Primarja

 • ma għandhomx jinġabru qabel ħamsa u erbgħin (45) minuta qabel il-ħin uffiċjali tal-bidu tal-iskola.
 • għandhom jaslu mhux aktar tard minn ħames (5) minuti qabel il-bidu tal-ġurnata tal-iskola, u mhux aktar kmieni minn tletin (30) minuta qabel ma jibdew l-iskejjel.
 • ma għandhomx jinġabru aktar tard minn ħmistax-il (15) minuta wara li tispiċċa l-iskola.

Studenti fi skejjel medji, sekondarji jew skejjel speċjalizzati oħra

 • ma għandhomx jinġabru qabel siegħa (1) u tletin (30) minuta qabel ma tibda l-iskola. Din il-limitazzjoni ta ’żmien mhijiex infurzata fuq trasport barra mil-lokal jew għal rotot li jaqbżu l-15-il km.
 • m ’għandhomx jinġabru aktar tard minn tletin (30) minuta minn meta tispiċċa l-iskola tagħhom.
 • għandhom jaslu mhux aktar tard minn ħames (5) minuti u mhux aktar kmieni minn siegħa (1) qabel tibda l-iskola.

Studenti fiċ-Centri tar-Riżorsi

 • Fil-ħin tal-egħluq tal-iskola, l-istudenti ma jinġabrux akar tard minn ħmistax (15) – il minuta minn meta tispiċċa l-iskola tagħhom.

Penali

Il-Gvern qed jiffinanzja u jtejjeb is-servizz tat-trasport li jingħata lill-istudenti li jattendu l-iskejjel tal-istat. Il-ġenituri/kustodji jinżammu responsabbli għall-użu xieraq ta’ din is-sistema ta’ trasport b ’xejn u għalhekk japplikaw il-penali li ġejjin:

 • Jekk l-istudent ma jużax t-trasport tal-iskejjel fuq bażi regolari, l-istudent ma jibqgħax intitolat għal servizz ta ’trasport tal-iskola b’ xejn fis-sena skolastika ta ’wara u t-Taqsima tat-Trasport tal-Iskejjel tirriżerva d-dritt li twaqqaf is-servizz tat-trasport għas-sena skolastika kurrenti.
 • Id-dispożizzjoni tinkludi allowance għall-assenza għal raġunijiet mediċi u/jew raġunijiet oħra.
 • Fil-każ ta’ danni intenzjonati kkawżati minn studenti fuq kwalunkwe vettura li tagħti servizz tat-trasport tal-iskejjel, il-ġenituri jew il-kustodji legali ta’ dawk l-istudenti huma responsabbli biex iħallsu l-ammont tal-ħsara li tkun saret.