Skola tal-Istat

Kulleġġ Santa Margerita

Kulleġġ Maria Reġina

Kulleġġ San Benedittu

Kulleġġ San Nikola

Kulleġġ San Ġorġ Preca

Kulleġġ Santa Tereża

Kulleġġ San Injazju

Kulleġġ San Tumas More

Kulleġġ Santa Klara

Kulleġġ ta ’Għawdex

Kulleġġ Mikiel Anton Vassalli

Taqsima tat-tagħlim tal-migranti

Giovanni Curmi Higher Secondary

FacebookTwitter