L-objettiv tal-Ministeru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u
l-Innovazzjoni huwa li jipprovdi lill-ġenerazzjonijiet taż-żmien preżenti u dawk futuri      bil-ħiliet u t-talenti neċessarji għaċ-ċittadinanza u l-impjegabbiltà, fis-seklu 21 u
lil hinn.

It-tfal tagħna jeħtieġu jiżviluppaw il-potenzjal personali u soċjali tagħhom u jakkwistaw  lgħarfien xieraq, il-ħiliet, il-kompetenzi u l-attitudnijiet ewlenin permezz ta’ formazzjoni orjentati lejn  il-valuri inklużi l-ekwità, il-ġustizzja soċjali, id-diversità u l-inklużività.

Il-Ministeru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni huwa impenjat li jtejjeb kontinwament is-servizzi li joffri u jiżgura li l-prinċipji u l-proċeduri ta’ Regolamentazzjoni Aħjar jiġu applikati b’mod konsistenti mal-Ministeru kollu.

Funzjonijiet Ewlenin:

  • Biex ikunu żgurati opportunitajiet ugwali ta’ edukazzjoni ta’ kwalità għal kulħadd;
  • Sistema tal-edukazzjoni li tipprovdi lil kull persuna żagħżugħa b’ħiliet tul il-ħajja, valuri, u awtodipendenza biex ikunu indipendenti;
  • Biex tiġi offruta varjetà wiesgħa ta’ opportunitajiet ta’ edukazzjoni għolja u taħriġ biex kulħadd ikun jista’ jimxi ’l quddiem fil-ħajja u jiżviluppaw lilhom infushom professjonalment.

L-objettiv tal-Ministeru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni huwa li jipprovdi lill-ġenerazzjonijiet taż-żmien preżenti u dawk futuri bil-ħiliet u t-talenti neċessarji għaċ-ċittadinanza u l-impjegabbiltà, fis-seklu 21 u lil hinn.

It-tfal tagħna jeħtieġu jiżviluppaw il-potenzjal personali u soċjali tagħhom u jakkwistaw l-għarfien xieraq, il-ħiliet, il-kompetenzi u l-attitudnijiet ewlenin permezz ta’ formazzjoni orjentati lejn il-valuri inklużi l-ekwità, il-ġustizzja soċjali, id-diversità u l-inklużività.

Il-Ministeru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni huwa impenjat li jtejjeb kontinwament is-servizzi li joffri u jiżgura li l-prinċipji u l-proċeduri ta’ Regolamentazzjoni Aħjar jiġu applikati b’mod konsistenti mal-Ministeru kollu.

Funzjonijiet Ewlenin:

  • Biex ikunu żgurati opportunitajiet ugwali ta’ edukazzjoni ta’ kwalità għal kulħadd;
  • Biex ikunu żgurati opportunitajiet ugwali ta’ edukazzjoni ta’ kwalità għal kulħadd;
  • Biex tiġi offruta varjetà wiesgħa ta’ opportunitajiet ta’ edukazzjoni għolja u taħriġ biex kulħadd ikun jista’ jimxi ’l quddiem fil-ħajja u jiżviluppaw lilhom infushom professjonalment;
  • Biex inkomplu nfasslu u nimplimentaw politiki effettivi dwar l-edukazzjoni u l-impjiegi, b’ħidma mill-qrib mal-partijiet interessati fil-qasam