CHILD CARE CENTRES (0-3 SNIN) Iċ-Childcare Centres tal-Gvern huma mmexxija mill-Fondazzjoni għal Servizzi edukattivi (FES). Iċ-Childcare Centres tal-Gvern huma reġistrati mad-Direttorat għall-kwalita ’u standards fl-Edukazzjoni (DQSE) u jsegwu strettament l-istandards kollha stabbiliti mill-Policy for Child Care Facilities. Is-servizzi ta’ overviewchildcare jiġu offruti lil tfal ta ’bejn tliet xhur u tliet snin. Jiġi offrut servizz personalizzat ta’ kura ta ’kwalita’ għat-tfal kollha, l-aktar lit-tfal f ’riskju ta’ esklużjoni soċjali. Iċ-Ċentri jsegwu n-National standards for Child Day Care Facilities (2006). Il-provvediment tas-servizz huwa bbażat fuq il-prinċipju tal-kura tal-edukazzjoni; għalhekk l-attivitajiet huma ffukati fuq l-oqsma kollha tal-iżvilupp tat-tfal fosthom dawk soċjali, emozzjonali, fiżiċi, intellettwali, komunikattivi u kreattivi. Il-programm ta ’kuljum huwa bbilanċjat biex jinkludi firxa wiesgħa ta’ attivitajiet ta ’logħob li jistimulaw it-tagħlim f’ ambjent modern, sikur u mgħammar b’ mod sħiħ. L-istaff tal-FES jaħdmu flimkien mal-ġenituri/kustodji biex jiżguraw li jintlaħaq il-potenzjal sħiħ ta ’kull tifel u tifla. Iċ-ċentri tagħna joffru servizzi lit-tfal u l-familji kollha iżda jagħtu prijorita’ lil dawn li ġejjin:

  • Tfal ta ’bejn 3 xhur u 3 snin.
  • Tfal li kienu se jibbenefikaw milli jqattgħu l-ħin fiċ-ċentru minħabba ċirkostanzi familjari.
  • Tfal li l-ġenituri tagħhom ikollhom bżonn serħan minħabba problemi serji (eż. problemi ta ’saħħa).
  • Tfal ta ’single parents speċjalment dawk li jagħżlu li jsegwu xi kors jew jiddeċiedu li jibdew jaħdmu biex itejbu l-qagħda finanzjarja tagħhom.
  • Tfal li jkollhom dewmien fl-iżvilupp (eż. ħtiġijiet ta ’komunikazzjoni) u jeħtieġu aktar attenzjoni individwali qabel ma jibdew il-kindergarten.
  • Tfal li jgħixu fil-lokalita ’jew f’ lokalitajiet oħra tal-Kulleġġ.
  • Tfal li l-ġenituri tagħhom jaħdmu ġewwa jew qrib il-lokal

IT-tfal tal-KLASSIJIET TAL-KINDERGARTEN (3-5 snin) huma rreġistrati fl-iskejjel biex jibdew l-Iskola Primarja l-aktar kmieni meta jsiru 2 snin 9 xhur.
Il-ġenituri għandhom jirreġistraw lil uliedhom mal-Kap tal-Iskola Primarja tal-lokalita ’tagħhom. Dokumenti li għandhom jittieħdu:

  • ID Card taż-żewġ ġenituri
  • Fil-każ ta ’ġenituri separati/annullati: grad ta’ separazzjoni/annullament tal-Qorti

Links utli

Childcare Centre Registration
Childcare Centre List

 

FacebookTwitter