Prinċipal tal-Kulleġġ:
Noel Abela

Indirizz
Sliema

Numru tal-Kuntatt:
77008815

Emajl:

sbadmin@stellamaris.edu.mt & nabela@stellamaris.edu.mt