Prinċipal tal-Kulleġġ:
Can. Emmanuel Saliba

Indirizz:
Rabat Għawdex

Numru tal-Kuntatt:
21556479

Emajl:

headofschool@gozoseminary.com

Ara l-Iskejjel