Prinċipal tal-Kulleġġ:
Prim: Ms Mariella Vella

Sec: Mr Norbert Zahra

Sixth Form: Dr John Portelli

Indirizz:
Birgu

Numru tal-Kuntatt:
23974203 / 23974204

2397205 / 99498311

21806407 / 23974201

Emajl:
secretaryjunior@delasalle.edu.mt senior.office@delasalle.edu.mt secretarysixthform@delasalle.edu.mt headsixthform@delasalle.edu.mt

Ara l-Iskejjel