I Choose 2021: Nagħżel il-Karriera Tiegħi:

Il-Ministeru tal-Edukazzjoni għal darb’oħra qed jorganizza l-attivita’ ‘I Choose’ għall-istudenti kollha tal-11 il-sena. Din ser tkun opportunita’ oħra fejn l-istudenti jistgħu jesploraw karrieri diversi u opportunitajiet ta’ studju hekk kif spiċċaw l-iskola obbligatorja. Din is-sena, minħabba s-sitwazzjoni kurrenti, l-‘I Choose – Nagħżel il-Karriera Tiegħi’, ser tinkludi dawn l-inizzjattivi:

  • TAĦDIDIET IRREKORDJATI minn professjonisti ġejjin minn diversi oqsma ta’ xogħol u setturi edukattivi biex ngħinu l-istudenti jiddeċiedu dwar     il-futur tagħhom. Dawn it-taħdidied ser jitellgħu fuq is-sit: https://education.gov.mt/i-choose/
  • TAĦDIDIET GWIDA GĦALL-KARRIERI B’MOD INDIVIDWALI ONLAJN ma’ professjonisti tal-karrieri biex nagħtu opportunita’ lill-istudenti jiddiskutu diffikultajiet u dubji relatati mal-futur tagħhom u b’hekk ngħinuhom jagħmlu għażla infurmata. Din il-gwida onlajn ser issir nhar il-ĠIMGĦA 20 ta’ Awissu bejn 4-8pm u s-SIBT 21 ta’ Awissu bejn id-9 – 1 pm. Appuntamenti jsiru billi wieħed ċempel fuq in-numru 2598 3488 jew billi tintbgħat emejl fuq ichoose@gov.mt.

ktar informazzjoni tinstab fuq is-sit: https://education.gov.mt/i-choose/.

MEDE iChoose 2021
MEDE IChoose 2021