Politika dwar il-Protezzjoni tad-Data għad-Dipartimenti u d-Direttorati tal-MEYR

Politika tal-Kameras tas-Sorveljanza tas-CCTV għall-Iskejjel tal-Istat li jaqgħu taħt il-MEYR