Primarja

Skola Primarja tal-Għarghur

St. Bartholomew Street, Gharghur GHR 1014

Telephone No: 259865409

Fax : 21412608

Email : mrc.gharghur.pr@ilearn.edu.mt

Kap tal-Iskola : Ms Silvana Anna Ungaro

Assistent Kap tal-Iskola: Ms Patricia Cesare, Ms Pamela Scicluna

Skola Primarja tal-Mellieħa

New Mill Street, Mellieha MLH 1107

Telephone No: 259865709

Fax : 21524305

Emajl : mrc.mellieha.pr@ilearn.edu.mt

Kap tal-Iskola : Ms Claire DeBono

Assistent Kap tal-Iskola: Ms Isabelle Borg, Mr Emanuel Grech, Ms Natasha Grixti, Ms Rose Marie Mifsud, Mr Clayton Pisani

Skola Primarja tal-Mosta A

Grognet Street, Mosta MST 3613

Telephone No: 259866009

Fax : 21421917

Emajl : mrc.mosta.pra@ilearn.edu.mt

Kap tal-Iskola : Ms Antonella Ferrante

Assistent Kap tal-Iskola: Ms Marisa Bonello Scicluna, Ms Nadia Bonnici, Ms Romina Buttigieg, Mr Alan Camilleri, Mr Mario Schembri, Ms Cynthia Xuereb

Skola Primarja tal-Mosta B

Grognet Street, Mosta MST 3613

Telephone No: 259866309

Emajl : mrc.mosta.prb@ilearn.edu.mt

Kap tal-Iskola : Mr Stephen Miceli

Assistent Kap tal-Iskola: Ms Catherine Herrera, Ms Silvana Mifsud, Ms Elizabeth Pisani

Skola Primarja tan-Naxxar

School Street, Naxxar NXR 2562

Telephone No: 259866909

Fax : 21411426

Emajl : mrc.naxxar.pr@ilearn.edu.mt

Kap tal-Iskola : Ms Bernardette Portelli

Assistent Kap tal-Iskola: Mr Stephen Bonnici, Ms Maria Assunta Brincat, Ms Yvette Grima, Ms Nadine Micallef, Ms Angela Spiteri

Skola Primarja ta’ San Pawl il-Baħar

School Street, St. Paul’s Bay SPB 3420

Telephone No: 259867209

Fax : 21576390

Kap tal-Iskola : Ms Victoria Spiteri

Emajl : mrc.stpaulsbay.pr@ilearn.edu.mt

Assistent Kap tal-Iskola: Mr Adrian Mark Azzopardi, Mr Mark Azzopardi, Ms Edith Bondin, Ms Melanie Camilleri, Ms Anthea Pisani, Ms Tania Ristovic

Skola Primarja tal-Qawra

Triq il-Port Ruman, Qawra

Telephone No: 25986980

Emajl : mrc.qawra.pr@ilearn.edu.mt

Kap tal-Iskola : Ms Josette Dalmas

Assistent Kap tal-Iskola: Ms Maria Grima, Mr Erin Camilleri, Mr Kevin Francis Debono, Ms Catherine Farrugia, Mr David Anthony Fenech, Ms Maria Grima, Ms Claudette (Claudette Rita) Taliana, Ms Moira Xuereb

skola sekondarja

skola sekondarja Mosta

Wied il-Ghasel Str, Mosta

Telephone No: 25986950

Fax: 21418265

Emajl: mrc.mosta.ss@ilearn.edu.mt

Kap tal-Iskola: Mr Gaetano Bugeja

Assistent Kap tal-Iskejjel: Ms Ariana Borg, Mr Roland Borg, Mr Peter Paul Cachia, Ms Glorianne Debattista, Ms Joseann Debono

Skola Sekondarja tal-Mosta Zokrija

Biedja Street, Mosta (Zokrija)

Telephone 259869009

Emajl: mrc.mosta.zokrija.ss@ilearn.edu.mt

Kap tal-Iskola: Mr Michael Vassallo

Assistent Kap tal-Iskola: Mr Aaaron Borg, Mr David Debono, Mr Vincent Diacono, Mr Jason Florian, Ms Nadia Gatt, Mr Marco Micallef

Middle School tan-Naxxar

New Street in Main Street, Naxxar

Tel 259868509

emajl: mrc.naxxar.ms@ilearn.edu.mt

Kap tal-iskola: Mr Renzo Galea

Assistent Kap tal-Iskola: Ms Alexia Abela Cascun, Ms Margaret Attard Mintoff, Ms Charlene Briffa, Mr. Clayton Brincat, Ms. Rachel Muscat, Ms. Lydia Pace, Mr. Vincent Taliana, Ms. Alison Tanti Micallef

Naxxar – Learning Support Centre,

Triq G.Stivala, NXR 1945

Tel: 259867509

Kap tal-Iskola : Audrey Attard

emajl: mrc.naxxar.lsc@ilearn.edu.mt

Centre Co-Ordinator: Ms Audrey Attard

Young Adults-Education Resource Centre

Triq il-Madonna tal Abbandunati, Wardija, SPB 6351, San Pawl il-Bahar

Tel: 259867809

emajl: mrc.dunmanuelattard.rc@ilearn.edu.mt

Kap tal-Iskola : Mr Nicholas Agius

Assistent Kap tal-Iskola: Mr Keith (Keith John) Agius Ungaro, Ms Anna Bugeja