Skejjel Primarji

Skola Primarja B’Bugia

Trejqet l-Iskola, BBG 1670, B’Bugia

Telefon : 25984040

Fax : 21657203

Emajl : sbc.birzebbugia.pr@ilearn.edu.mt

Kap tal-Iskola: Mr Jean Pierre Micallef

Assistent Kap: Mr Alexander Attard, Ms Christine Barbaro Sant, Mr Mario Joseph Bezzina, Ms Charmaine Borg, Ms Mary Ann Camilleri

Skola Primarja Ghaxaq

Gudja Road, GXQ 2177, Ghaxaq

Telefon : 259840709

Emajl : sbc.ghaxaq.pr@ilearn.edu.mt

Kap tal-Iskola : Mr Randall Raymond Cilia

Assistent Kap tal-Iskola: Ms Karen Bonnici, Ms Angele Calleja, Ms Marisa Farrugia Costa, Ms Stephanie Farrugia

Skola Primarja Gudja

St. Mark Street, GDJ 1403, Gudja

Telefon : 259841009

Fax : 25984100

Emajl : sbc.gudja.pr@ilearn.edu.mt

Kap tal-Iskola : Ms Elizabeth Fenech

Assistent Kap: Ms Rowena Psaila, Mr Ruth Mangion

Skola Primarja Kirkop

St. Benedict Street, KKP 1243, Kirkop

Telefon : 259841309

Fax : 21647131

Emajl : sbc.kirkop.pr@ilearn.edu.mt

Kap tal-Iskola: Ms Lorna Schembri

Assistent Kap: Ms Rosanne Azzopardi

Skola Primarja Mqabba

Valletta Road, MQB 9010, Mqabba

Telefon : 259841609

Fax : 21640580

Emajl : sbc.mqabba.pr@ilearn.edu.mt

Kap tal-Iskola: Mr Wilfred Cassar

Assistent Kap: Ms Claudine Chircop, Ms Wendy Decelis, Mr Reuben Pullicino

Skola Primarja Qrendi

Triq iz-Zghozija, QRD 1071, Qrendi

Telefon : 259841909

Fax : 21647223

Emajl : sbc.qrendi.pr@ilearn.edu.mt

Kap tal-Iskola: Ms Janice Cachia Schembri

Assistent Kap: Mr Sergio Grech

Skola Primarja Safi

39, Dun Guzepp Caruana Street, SFI 1431, Safi

Telefon : 259842209

Fax : 25984220

Emajl : sbc.safi.pr@ilearn.edu.mt

Kap tal-Iskola : Ms Michelle Spiteri

Assistent Kap: Ms Mary Bonello, Mr Alfio Spiteri

Skola Primarja Zurrieq

Dun Guzepp Zammit, ZRQ 1086, Zurrieq

Telefon : 259842509

Fax : 21640538

Emajl : sbc.zurrieq.pr@ilearn.edu.mt

Kap tal-Iskola : Mr Paul Sammut

Assistent Kap: Mr Noel Abela, Ms Mirana Aguis Silvio, Ms Sue Anne Bonnici, Mr Saviour Cutajar, Mr Saviour Sammut, Ms Mariella Farrugia, Mr Saviour Spiteri

skola sekondarja

Skola Sekondarja ta’ Ħal Kirkop

Triq San Gwann L/O Kirkop

Telephone No: 259844009

Fax: 21642423

Emajl: sbc.kirkop.ss@ilearn.edu.mt

Kap tal-Iskola: Mr Jonathan Portanier Mifsud

Assistent Kap: Ms Alberta Bugeja, Ms Erica Cezek, Mr Kurt Curmi, Mr Josue Galea, Ms Ruth Gatt, Mr Albert Muscat, Ms Pamela Schembri

Middle School ta’ Ħal Kirkop

Triq Hal Safi, Kirkop

Telefon: 259843509

Emajl: sbc.kirkop.ms@ilearn.edu.mt

Kap tal-Iskola: Ms Charmaine Pisani Grixti

Assistent Kap: Ms Caroline Rose Camilleri, Mr Claudio Bezzina, Ms Elaine Bezzina, Ms Catherine Bonello, Ms Silvana Bugeja, Ms Doreen Costa

Hellen Keller Resource Centre

Triq iz-Zgħozija, QRD 1073, Qrendi

Telephone No: 259842809

Emajl: sbc.helenkeller.rc@ilearn.edu.mt

Kap tal-Iskola: Mr Stephen Grima