Skejjel Primarji
Skola Primarja ta’ Ħal Luqa
Triq Sant Andrija, LQA 1028, Luqa
Numru tat- Telefon: 259875409
Kap tal-Iskola: is-Sur Alexander Cassar
Assistent Kap tal-Iskola: Ms Rita Bonett, Mr Stefano Farrugia, Ms Jane Mangion, Mr Brian-Alex Mizzi
Skola Primarja ta’ Ħal Qormi (SG).
38, Pjazza Frederick Maempel, QRM 1515, Qormi
Numru tat- Telefon: 259876009
Kap tal-Iskola: Ms Terry Pace
Assistent Kap tal-Iskola: is-Sur Charles Bonnici, is-Sinjura Roberta Callus, is-Sinjura Josette Grech, is-Sinjura Erika Rapa
Skola Primarja ta’ Ħal Qormi (SS).
Pjazza Narbona, QRM 2403, Qormi
Numru tat- Telefon: 259875709
Kap tal-Iskola: Ms Josephine Baldacchino
Assistent Kap tal-Iskola: Ms Audrey Bezzina, Ms Geraldine Degabriele Pace, Mr Jason Inguanez, Ms Diane Micallef, Ms Mary Anne Puli
Skola Primarja tas-Siġġiewi
Triq Dr Nikola Zammit, SGW 3077, Siggiewi
Numru tat- Telefon: 259876309
Kap tal-Iskola: Ms Natalie Donia Saliba
Assistent Kap tal-Iskola: Ms Sandra Abela, is-Sur Anthony Caruana, Ms Maria Grazia Giordimaina, Ms Iren Mizzi, Mr Randolph Peresso
Skola Primarja taż-Żebbuġ
41, Triq l-Isqof Caruana, Zebbug
Telephone No: 259876609
Kap tal-Iskola : Ms Cynthia Aquilina
Assistent Kap tal-Iskola: Ms Claire Cardona, Ms Sandra (Alexandra) Farrugia, Ms Stephania Gauci, Mr Mark Muscat, Ms Leontine Spiteri
Ċentru ta’ Appoġġ għat-Tagħlim taż-Żebbuġ (Primarja)
45, Triq L- isqof Caruana, Ħaż-Żebbuġ
Numru tat- Telefon: 259876909
Kap tal-Iskola: Ms Annabel Said
Email :
sic.zebbug.lsc@ilearn.edu.mt
Skejjel Sekondarji
Handaq Middle School (ex Skola Sekondarja tal-Bniet ta’ Handaq)
Tal-Handaq, L/O Qormi
Numru tat- Telefon: 259877009
Mobile tal-iskola: 79448283
Kap tal-Iskola: Ms Maria Montebello
Assistent Kap tal-Iskola: is-Sur Josef Azzopardi, is-Sur Mario Calleja, is-Sur Vincent Caruana Gauci, is-Sinjura Mary Josephine Mercieca, is-Sinjura Rosanna Mifsud, is-Sinjura Claire-Marie Zahra
Skola Sekondarja Handaq (ex- Skola Sekondarja tas-Subien)
Tal-Handaq, L/O Qormi
Numru tat- Telefon: 259877509
Kap tal-Iskola: is-Sur Bernado Riolo
Assistent Kap tal-Iskola: is-Sur Joseph-Matthew Attard, is-Sur Stephen Azzopardi, is-Sur Emanuel Camilleri, is-Sinjura Melanie Darmanin, is-Sinjura Melanie Mifsud, is-Sinjura Nadia Scicluna, is-Sinjura Clare (Marie Clare) Spiteri Zammit, is-Sur Sebastian Sultana