Skejjel Primarji
Skola Primarja ta ’Ħ’ Attard
Hal-Warda Street, ATD 1400, Attard
Telefown : 259880409
Fax : 21419819
Kap tal-Iskola: Ms Angela Grixti
Assistent Kap: Ms Josette Attard, Ms Michelle Brincat Falzon, Ms Claire Gafa, Ms Maria A Scicluna, Ms Stephanie Marie Magri, Ms Miriam Mercieca
Skola Primarja Baħrija
2, School Street, RBT 6420, Bahrija
Telefown : 259880709
Kap tal-Iskola: Ms Simone Attard
Assistent Kap: Mr Edward George Micallef
Skola Primarja ta ’Ħad-Dingli
118, Main Street, DGL 1837, Dingli
Telefown : 259881009
Kap tal-Iskola : Ms Elizabeth Galea
Assistent Kap: Mr Andrew Paul Borg, Ms Annamaria Camilleri
Skola Primarja tal-Imġarr
Fisher Road, MGR 9054, Mgarr
Telefown : 259881309
Fax : 21570633
Kap tal-Iskola : Ms Marianne Cachia
Assistent Kap: Ms Maria Borg Vella, Ms Monica Galea, Ms Alison Galea, Ms Annabelle Marie Warrington (M/L)
Skola Primarja tal-Imtarfa
3, Sir A. Fremantle Street, MTF 1551, Mtarfa
Telefown : 25988160
Kap tal-Iskola: Mr Robert Saliba
Assistent Kap: Ms Deborah Ann Montebello
Skola Primarja tar-Rabat
College Street, RBT 1402, Rabat
Telefown : 259881909
Kap tal-iskola : Ms Dorita Maniscalco
Assistent Kap: Ms Stephanie Zammit, Ms Charlene Maria Sammut, Ms Maria Muscat
skola sekondarja
Skola medja tar-Rabat
Ferris Str Rabat
Telefown : 259883009
Kap tal-Iskola : Ms Doriann Portanier Mifsud
Assistent Kap: Ms Marthese Baldacchino, Ms Therese Borg Mifsud, Mr Rodianne Haber, Ms Moira (Maria) Navarro, Mr George Micallef (O/L), Ms Helen Scerri
L-Iskola Sekondarja ta ’Ħad-Dingli
Swatar, Dingli
Telefown : 259883509
Kap tal-Iskola : Mr Christopher Buttigieg
Assistent Kap: Ms Claire Galea, Ms Josephine Anne Galea, Ms Christine Sillato, Mr Adrian Zammit