Skejjel Primarji

Skola Primarja tal-Fgura A

Triq il-Kitba, FguraFGR 2111

Numru tat- Telefon : 259860409

Fax : 21803648

Email : stmc.fgura.pra@ilearn.edu.mt

Kap tal-Iskola : Is-Sinjura Christina Vella

Assistent Kap tal-Iskola: Ms Teresa Fenech Azzopardi, Ms Marisa Genovese, Mr Kenneth Micallef, Mr Brian-Alex Mizzi, Ms Sabrina Scicluna

Skola Primarja tal-Fgura B

Triq il-Karmelu ,FguraFGR 2111

Numru tat- Telefon : 259860709

Fax : 21805801

Email : stmc.fgura.prb@ilearn.edu.mt

Kap tal-Iskola : Is-Sur Lorian Busuttil Naudi

Assistent Kap tal-Iskola: Ms Claire Bezzina, Ms Jolene Calleja, Ms Victoria Lia

Skola Primarja M’Scala Sant’Anna

Triq Dun Frans Bianco,M’ScalaMSK 1140

Numru tat- Telefon: 259861009

Fax: 21633609

Email: stmc.marsascala.pr@ilearn.edu.mt

Kap tal-Iskola: Ms Miriam Farrugia Grech

Assistent Kap tal-Iskola: Ms Claudine Coreschi, Ms Marisa Farrugia Costa, Ms Charmaine Gafa, Ms Louise Micallef

Skola Primarja M’Scala San Ġwakkin (Iskola Ġdida)

M’ScalaMSK 1140

Numru tat- Telefon: 259864709

Email: stmc.mskalastjoachim.pr@ilearn.edu.mt

Kap tal-Iskola : Ms Isabella Cachia

Assistent Kap tal-Iskola: Ms Elizabeth Jones, Ms Joanne Mallia Zahra, Ms Audrey Judith Massa

Skola Primarja M’Xlokk

Triq Arznell,M’XlokkMXK 1432

Numru tat- Telefon: 259861309

Fax: 21657209

Email: stmc.marsaxlokk.pr@ilearn.edu.mt

Kap tal-Iskola: is-Sur Ralph Micallef Camilleri

Assistent Kap tal-Iskola: Ms Jeanette Cardona, Ms Elaine Vella

Skola Primarja ta’ Ħal Tarxien

Triq Kelinu Cachia,

TarxienTXN 2082

Numru tat- Telefon: 259861609

Fax: 21803650

Email: stmc.tarxien.pr@ilearn.edu.mt

Kap tal-Iskola: is-Sur Joseph Mifsud

Assistent Kap tal-Iskola: Ms Marisa (Mary Rose) Cauchi, Ms Lucianne Haber, Ms Clare Muscat

Skola Primarja taż-Żejtun A

Triq Joe Attard,

ZejtunZTN 1830

Numru tat- Telefon: 259861909

Fax: 21820563

Email: stmc.zejtun.pra@ilearn.edu.mt

Kap tal-Iskola: Sur Saviour Sammut

Assistent Kap tal-Iskola: Ms Cynthia Camilleri Cauchi, Ms Stephanie Cumbo, Ms M’Carmela Desira, Ms Claudine Sawyer

Skola Primarja taż-Żejtun B

Triq Joe Attard,

​ZejtunZTN 1830

Numru tat- Telefon: 259862209

Fax: 21805946

Email: stmc.zejtun.prb@ilearn.edu.mt

Kap tal-Iskola: is-Sur Edmond Pace

Assistent Kap tal-Iskola: Ms Graziella Vassallo Theuma, Ms Tania Mifsud

Skejjel Sekondarji

Skola Sekondarja Santa Luċija

Triq il-Kahwiela St Lucija

Numru tat- Telefon : 259863509

Fax : 21805363

Email : stmc.santalucija.ss@ilearn.edu.mt

Kap tal-Iskola: is-Sur Christopher Higgans

Assistent Kap tal-Iskola: is-Sur Anthony Casaru, is-Sur George Galea, is-Sinjura Joanna Mangion, is-Sinjura Antoinette Schembri, is-Sinjura Miriam Vella

Hamrun MVPA (jinstab ‘Samra’ Hamrun)

Triq Joseph Abela Scolaro
Tas – Samra
Hamrun HMR 1304

Numru tat- Telefon: 25986250

Email : stmc.hamrun.mvpa@ilearn.edu.mt

Kap tal-Iskola : Ms Marita Rita Abdilla

Assistent Kap : Ms Franceanne Borg Orland, Mr Raymond Cini, Ms Rodianne Haber, Mr James Portelli, Ms Anthea Saliba,

Link għal Facebook​

Middle School ta’ Ħal Tarxien

Triq Tal-Barrani, Tarxien TXN 9020

Numru tat- Telefon: 259863009

Email: stmc.tarxien.ms@ilearn.edu.mt

Kap tal-Iskola: Ms Josette Marie White

Assistent Kap tal-Iskola: Ms Maria Elena Abela, is-Sur Daniel Spiteri, is-Sur Anton Vella

Skola Sekondarja taż-Żejtun

Triq Luqa Briffa,Zejtun ZTN 2719

Numru tat- Telefon: 259864009

Email: stmc.zejtun.ss@ilearn.edu.mt

Kap tal-Iskola : Is-Sur Adrian Galea

Assistent Kap tal-Iskola: is-Sur Christopher Buttigieg, is-Sur Mario Genovese, is-Sinjura Rodiann Zammit, is-Sur Keith Gatt, is-Sinjura Maria Attard, is-Sinjura Jane-Frances Zarb, is-Sinjura Charmaine Seguna, is-Sur Christopher Cassar

Malta Visual & Performing Arts

Triq Joseph Abela Scolaro,Ħamrun, HMR 1304

Numru tat- Telefon: 259862509

Kap tal-Iskola: Ms Simone Attard

Assistent Kap tal-Iskola: Ms Franceanne Borg Orland, is-Sur Raymond Cini, is-Sur James Portelli

Programm ta’ Tagħlim Alternattiv (ALP) – Raħal Ġdid

Triq Guze D’Amato, Raħal Ġdid

Numru tat- Telefon: 259864509

Kap tal-Iskola: is-Sur Mario Bugeja

Assistent Kap tal-Iskola: is-Sur Mark Amato, is-Sinjura Mary Rita Buttigieg, is-Sur Christopher Cauchi, is-Sur Audrey Friggieri, is-Sinjura Josette Spiteri

Learning Support Centre, Hamrun

32, Triq Joseph Abela Scolaro,HMR 1304

Kap tal-Iskola: Is-Sur Warren Muscat