Skejjel Primarji
Skola Primarja tal-Gzira
Triq il-Madonna tal-Gebla, GZR 1567, Gzira
Numru tat- Telefon: 259845409
Kap tal-Iskola: Ms Josette Cassar
Assistent Kap tal-Iskola: Ms Maria (Maria Dolores) Cachia, Mr Lawrence Darmanin, Mr Andrew Zahra
Skola Primarja ta’ Pembroke
Triq Madre Margerita Debrincat, PBK 1773, Pembroke
Numru tat- Telefon: 259845709
Fax: 21377291
Kap tal-Iskola: Ms Alexandria Farrugia
Assistent Kap: Ms Claire Azzopardi, Ms Kristine Coppini, Ms Michelle Mangion, Ms Marvic (Maria Victoria) Psaila
Skola Primarja San Gwann
Myrtle Avenue, SGN 1282, San Gwann
Numru tat- Telefon: 259846009
Kap tal-Iskola: is-Sur David Mario Caruana
Assistent Kap: Mr Jeffery Borg, Ms Maria-Flora Borg, Ms Chrstine Cachia Enriquez, Ms Marica Galea, Ms Susanne Mifsud Triganza, Ms Sharon Scifo, Joanna Carmen Zammit
Skola Primarja Tas-Sliema
Triq Blanche Huber, SLM 2056, Tas-Sliema
Numru tat- Telefon: 259846309
Kap tal-Iskola: Ms Marica Galea
Assistent Kap: Ms Sharon (Sharon-Antoinette) Camilleri Brimmer, Ms Graziella Scerri, Mr Kevin Vella, Mr Roberto Zammit
Skola Primarja San Ġiljan
98, Triq Lapsi, STJ 1264, St. Julian’s
Numru tat- Telefon: 259846609
Kap tal-Iskola: Ms Daniella Micallef
Assistent Kap: is-Sur Brian Bajada, is-Sinjura Sharon Calleja, is-Sinjura Fiona Mifsud
Skejjel Sekondarji
Skola Sekondarja ta’ Pembroke
Blokk Sandhurst, Pembroke
Numru tat- Telefon: 259847509
Kap tal-Iskola: is-Sur Lino Borg
Assistent Kap: Ms Cathy Louise Borg, Mr Aaron Busuttil Linwood, Ms Maria (Maria-Anna) Ciantar, Ms Michelle Debono, Ms Loren Falzon Aquilina, Mr Nigel Farrugia, Ms Dorianna Ferrante, Mr Joseph Mercieca, Ms Deborah Micallef, Mr Philip Pace
Skola Nazzjonali tal-Isport
Triq Falaise, St Andrews
Numru tat- Telefon: 259848009
Kap tal-Iskola: is-Sur Robert Magro
Assistent Kap: Is-Sur Stephanus Micallef, is-Sinjura Natalie Williams, is-Sinjura Nadine Zammit
Edukazzjoni taċ-Ċentru tar-Riżorsi San Miguel
Triq A.N.Z.A.C., PBK 1840, Pembroke
Numru tat- Telefon: 259846909
Kap tal-Iskola: Ms Marica-Stephane Gatt
Assistent Kap: Ms Sandra Cassar