Iskejjel Primarji ta’ Għawdex
Skola Primarja Għajnsielem
Triq J. F. De Chambray,
Ghajnsielem
GSM 1051
Telefon : 259884409
Email : gc.ghajnsielem.pr@ilearn.edu.mt
Kap tal-Iskola : Ms Marry Anne Zammit

Assistent Kap: Ms Linda Josephine Buttigieg, is-Sur Joseph Refalo

Skola Primarja tal-Għarbbold
Triq il-Viżitazzjoni,
Gharb
GRB 1042
Telefon: 259884709
Email: gc.gharb.pr@ilearn.edu.mt
Kap tal-Iskola: Ms Marthese Attard

Assistent Kap: Is-Sinjura Maria Vella Muscat

Skola Primarja ta’ Kercem
Pjazza Orvieto,
Kercem
KCM 1420
Telefon: 259885009
Email: gc.kercem.pr@ilearn.edu.mt
Kap tal-Iskola: Ms Monica Tabone

Assistent Kap: Is-Sur Silvio Grima

Skola Primarja tan-Nadurbold
Triq il-Korsa,
Nadur
NDR 9013
Telefon: 259885309

Email: gc.nadur.pr@ilearn.edu.mt
Kap tal-Iskola: Marry Jane Camilleri

Assistent Kap: Ms Christabel Attard, Ms Maria Carmela Sultana

Skola Primarja tal-Qala
Triq l-Isqof Michael Buttigieg,
Qala
QLA 1040
Telefon: 259885609
Email: gc.qala.pr@ilearn.edu.mt
Kap tal-Iskola: is-Sur Michael Refalo

Assistent Kap: Ms Julie Farrugia

Skola Primarja San Lawrenz
22, Triq il-Madonna tad-Duluri,
San Lawrenz
SLZ 1261
Telefon: 259885909
Email: gc.sanlawrenz.pr@ilearn.edu.mt
Kap tal-Iskola: Ms Anita Sciberras

Sannat Primary School & Special Unit
Triq Sannat,
Sannat
SNT 9020
Telefon: 259886209
Email: gc.sannat.pr@ilearn.edu.mt
Kap tal-Iskola: Ms Pauline Grech

Assistent Kap: Mc Victoria Cassar, is-Sur Joseph Debrincat, is-Sinjura Joanne Ghirxi

Skola Primarja Victoria
Triq Vajringa,
Victoria
VCT 1313
Telefon: 259886509
Email: gc.rabat.pr@ilearn.edu.mt
Kap tal-Iskola: Is-Sur Lelio (Emanuel) Spiteri

Assistent Kap: Ms Nadine Grech, Ms Josette Sultana, Ms Helga Vella

XIskola Primarja tax-Xagħra
132, Triq il-Korsa,
Xaghra
XRA 2013
Telefon: 259886809
Email: gc.xaghra.pr@ilearn.edu.mt
Kap tal-Iskola: is-Sur Joseph Xerri

Assistent Kap: Ms Ruth Cilia, Mr Mario Debono, Ms Dianne Angie Portelli Galea

Skola Primarja tax-Xewkija
Triq il-Ħamrija,
Xewkija
XWK 9034
Telefon: 259887109
Email: gc.xewkija.pr@ilearn.edu.mt
Kap tal-Iskola: Ms Sandra Casarini

Assistent Kap: Ms Miriam Galea

Skola Primarja Ħaż-Żebbuġ
Triq Sant Andrija,
Zebbug
ZBB 1025
Telefon: 259887409
Email: gc.zebbug.pr@ilearn.edu.mt
Kap tal-Iskola: is-Sur Saviour Tabone

Assistent Kap: Ms Maria Vella

Skola Sekondarja
Triq Fortunato Mizzi
Victoria, Gozo
VCT 2572
Numru tat- Telefon: 259889509
Email: gc.rabat.ss@ilearn.edu.mt
Kap tal-Iskola: Ms Teresa Camilleri

Assistent Kap: Ms Josienne Abela, Ms Linda Rose Attard Said, Ms Maria Buttigieg, Mr Joseph Vella, Mr Neville Vella

Middle School
Triq Fortunato Mizzi
Victoria,
Gozo
VCT 2572
Numru tat- Telefon: 259889009
Email: gc.rabat.ms@ilearn.edu.mt
Kap tal-Iskola: Vakanti

Assistent Kap: is-Sur Paul Anthony Camilleri, is-Sur Pierre Camilleri, is-Sinjura Amanda Caruana, is-Sinjura Marisa Ciappara, is-Sur Marvik Galea, is-Sinjura Pauline Vella