Prinċipal tal-Kuleġġ:
Ms Lucia Sammut

Indrizz:
76 Triq il-Kanonku Bonnici HMR 1072 Hamrun Malta

Numru tal-Kuntatt:
21236418

Email:

Ara l-Iskejjel