Dipartiment ta’ People Management  

 

Missjoni Tagħna

Il-missjoni tagħna hi li nrawmu ambjent tax-xogħol inklużiv, li joffri sapport, u dinamiku fejn kull individwu ikun inkuraġġut biex jibqa jikber u jikkontribwixxu għat-twettiq tal-objettivi edukattivi tagħna permezz ta’:

 • Prijoritizzazzjoni tal-benesseri, it-tkabbir u l-iżvilupp professjonali tal-impjegati tagħna, billi nirrikonoxxu li d-dedikazzjoni u l-esperjenza tagħhom huma fundamentali biex nwettqu l-missjoni tagħna li nipprovdu edukazzjoni ta’ kwalità lill-kulħadd.
 • Ħidma fuq inizjattivi għall-akkwist strateġiku ta’ talent, u r-ritenzjoni tal-impjegati, biex nattiraw u nkabbru tim divers ta’ professjonisti impenjati li jtejbu l-edukazzjoni.
 • Nippromowvu il-kollaborazzjoni, l-ekwita, u l-innovazzjoni fil-prattiċi tagħna, sabiex nimmiraw li niffurmaw kultura ta’ titjib kontinwu u kontabilità.

 

Viżjoni Tagħna

 Naspiraw li l-ħidma ta’ dan is-settur tkun rikonoxxuta u fdata bħala riżorsa li l-impjegati jfittxu għal-appoġġ biex jipprovdu servizz ta’ eċċellenza lis-soċjetà.

 Il-Valuri Tagħna

 Aħna nemmnu f’servizz ta’ kwalità konsistenti lil klijenti u partijiet interessati tagħna permezz ta’:

 • Integrità
 • Professjonalità
 • Kollaborazzjoni, komunikazzjoni
 • Puntwalità
 • Kreattività u adattabilità.

 

Struttura

Id-dipartiment huwa mmexxi minn Direttur Ġenerali assistit minn Assistent Direttur. Id-dipartiment għandu taħt ir-responsabbiltà tiegħu 2 direttorati u 2 units kif ġej:

 • Resourcing Directorate
 • Direttorat tar-Resorsi Edukattivi
 • Scholarships Unit
 • Student Maintenance Grants Unit
FacebookTwitter