Id-Dipartiment tal-Finanzi jinkorpora żewġ funzjonijiet ewlenin ta’ tmexxija finanzjarja, jiġifieri t-Taqsima tal-Finanzi (Ministeru) u t-Taqsima tas-Servizzi Finanzjarji (Direttorati tal-Edukazzjoni). Il-miżuri ta’ kontroll finanzjarju meħuda miż-żewġ sezzjonijiet jinkludu:

(i) Awditjar intern u monitoraġġ kontinwu biex jiġi żgurat servizz ta’ kwalità lill-klijenti tagħna, kemm dawk interni kif ukoll esterni;
(ii) Immaniġġjar tal-finanzi, inkluż l-ippjanar, l-ibbaġitjar u l-monitoraġġ tad-dħul u l-infiq;
(iii) Inizjattivi ta’ titjib fl-effiċjenza, prinċipalment fir-riorganizzazzjoni ta’ operazzjonijiet eżistenti u l-użu fis-sħiħ tar-riżorsi disponibbli.

FacebookTwitter