Direttur: Vakanti
Assistent Direttur: Vakanti

Id-Direttorat tar-Riżorsi fi ħdan id-Dipartiment tal-People Management, huwa responsabbli għar-reklutaġġ, l-għażla, il-ħatra, Deployment ta’ gradi mhux tat- tagħlim, promozzjonijiet, konfermi tal-grad, progressjonijiet, promozzjonijiet, dixxiplina, u kul tip ta’ leave inkluz is-sick leave. Dan id-direttorat jieħu ħsieb Il-PSMC u d-Direttivi kollha li jaqaw taħt is-Servizz pubbiku b’mod speċjali id-Direttivi 7, 9 u 10.

Dikjarazzjoni tal-Missjoni

Flimkien mar-Riżorsi tal-Edukazzjoni, naspiraw li nkunu pijunieri fl-għoti ta’ riżorsi umani, it-trawwim ta’ kultura ta’ tagħlim kontinwu, u l-implimentazzjoni ta’ strateġiji avvanzati biex nattiraw, niżviluppaw u nżommu Edukaturi u talent tal-ogħla livell. Permezz ta’ sħubija kollaborattivi mal-partijiet interessati, inizjattivi li jħarsu ‘l quddiem, u impenn għall-benessri tal-impjegati, aħna nimmiraw li noħolqu post tax-xogħol li jispira dedikazzjoni, kreattività, u sens unit għal skop wieħed.

FacebookTwitter