Dan id-Direttorat huwa responsabbli għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni ta’ miżuri baġitarji, proġetti ffinanzjati mill-UE u inizjattivi oħra li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-Ministeru għall-Edukazzjoni, Sport, Żgħażagħ, Riċerka u Innovazzjoni. Din it-taqsima tissorvelja u tikkoordina bil-ħsieb li tiżgura li proġetti u inizjattivi bħal dawn jiġu implimentati fil-ħin u b’mod effiċjenti, f’konformità ma’ governanza tajba u prattiki finanzjarja.

FacebookTwitter