Direttur – Riżorsi Edukattivi – Ms Lucienne Calleja – lucienne.calleja@gov.mt
Assistent Direttur – Tanya Zammit – tania.zammit.1@gov.mt

Riżorsi Edukattivi (RE)

Valuri:

Ħidma f’tim, Komunikazzjoni, Rispett, Integrità, Kisba, Sfida u Għarfien

Dikjarazzjoni tal-Missjoni

Id- Dipartiment tar-Riżorsi Edukattivi jappoġġja kulleġġi u skejjel fis-setturi kollha billi jipprovdi field plcaement lil edukaturi futuri, deployment tal-impjegati u jissorvelja l-allokazzjoni tar-riżorsi edukattivi kif ukoll jiżgura l-kompetenza tar-riżorsi edukattivi f’ambjent sigur, japprova r-riżorsi umani fis-settur tal-knisja kif ukoll japprova l-kwalifiki ta’ childcarers u maniġers taċ-childcare centres.

L-RE jemmen fl-għoti ta’ edukazzjoni ta’ kwalità biex kulħadd jirnexxi.

L-RE jilħaq l-għanijiet tiegħu billi kikkollabora, jikkomunika u jikkoopera mal-partijiet interessati kollha billi jipprovdi programmi ta’ induzzjoni lil Għalliema Ikwalifikati Ġodda u Għalliema Reklutati Ġodda u lit-Tim ta’ Tmexxija Anzjan tal-Iskola kif ukoll il-mentoring

FacebookTwitter