Dikjarazzjoni tal-missjoni

Ir-rwol primarju tal-Information Management Unit fi ħdan il-Ministeru għall-Edukazzjoni, l-isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka, u l-Innovazzjoni huwa li jiżgura allinjament tat-teknoloġija kollha tal-informatika mal-prijoritajiet strateġiċi tal-Ministeru.

Dikjarazzjoni tal-viżjoni
  • Biex l-edukaturi jingħataw is-setgħa bl-għodod meħtieġa tat-teknoloġija
  • Biex jittejjeb it-tagħmir u t-tagħlim
  • Biex titjieb il-ġestjoni tal-iskola
  • Biex taġġorna l-konnettivita ’kollha
  • Biex tissimplifika l-informazzjoni
  • Biex jiggwida lis-Segretarju Permanenti jieħu l-affarijiet kollha tal-Ministeru
 
 
IKKUNTATTJANA

 

Indirizz

Ministeru għall-Edukazzjoni, l-isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni (MEYR) Triq l-Assedju l-kbir, il-Furjana

Uffiċjal Kap tal-informazzjoni – Strateġija u proġett

Mario Borg Martin
Telefown
+356 25981905
Posta elettronika
mario.a.borg-martin@gov.mt

 

Kap – Operat tal-ICT

Roberta Abigail Briffa Rizzo
Telefown
+356 25981903
Posta elettronika
Roberta-Abigail.briffa-rizzo@gov.mt

 

FacebookTwitter