L-għanijiet ewlenin tad-Diviżjoni għas-Servizzi Korporattivi huma:

 • li joffri sapport u pariri lis-Segretarju Permanenti tal-Ministeru u lid-dipartimenti u l-entitajiet li jaqgħu taħt il-qasam ta ’responsabbilta’ tal-Ministeru fuq kwistjonijiet relatati mal-ippjanar u l-immaniġġjar finanzjarju, immaniġġjar tar-riżorsi umani, procurement u management tal-uffiċċju.
 • li jiġi żgurat l-aktar użu effettiv u effiċjenti tar-riżorsi umani u finanzjarji.
 • li tikkoordina attivitajiet ta ’natura korporattiva fit-twettiq ta’ direttivi ta ’politika mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru, il-Ministeru għall-Finanzi, l-ekonomija u Investiment u l-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-xogħol
 • li jiġbor u jipprepara l-business plans, l-estimi finanzjarji, ir-rapporti annwali u l-previżjonijiet finanzjarji ta ’kull xahar tal-Ministeru.
 • li tikkordina b ’mod effettiv fuq dawn l-affarijiet bejn il-Ministeru, id-dipartimenti u l-awtoritajiet ċentrali;
 • l-ivvettjar, l-ipproċessar u l-kontroll ta ’talbiet għal safar barra minn Malta fuq dmirijiet uffiċjali;
 • li jirranġa l-postijiet u jwettaq proġetti ġodda u f’ isem il-Ministeru, dipartimenti u Direttorati.

Taqsima tal-ivvjaġġar:

Is-Sezzjoni tal-ivvjaġġar Barra minn Malta hija responsabbli għat-tħejjija ta ’dokumenti relatati ma’ vjaġġar barra minn Malta minn delegati mill-Ministeru u dipartimenti/Direttorati u l-proċeduri ta ’segwitu wara r-ritorn tad-delegati, inkluż il-preżentazzjoni ta’ dokumentazzjoni relattiva lit-Teżor u s-sottomissjoni ta ’talbiet għal rimborżi lill-Ministeru għall-Finanzi, għall-infiq li jsir fir-rigward ta’ vjaġġar relatat mal-Kummissjoni u l-Kunsill tal-UE.

Taqsima tar-riżorsi Umani:

Is-Sezzjoni tar-riżorsi Umani tipprovdi servizzi lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-xogħol, id-DKSE u d-DSE. Din is-Sezzjoni tikkollabora mas-CDRT għall-provvediment ta ’taħriġ u żvilupp ta’ staff.

 
Is-Sezzjoni tar-riżorsi Umani hija magħmula minn:
 • Records Unit: iżomm records aġġornati dwar il-personnel ta ’l-impjegati. Għal dan il-għan, hija żżomm bażijiet ta’ data konnessi mal-persunal u tikkoordina l-manutenzjoni tad-database tas-Sistema tal-Ġestjoni tal-informazzjoni tar-riżorsi Umani (HRIMS). Ir-Records Unit tagħmel il-proċedura meħtieġa li tikkonċerna increments, konfermi, allowances, riżenji, superannuations u pensjonijiet. Tipproċessa wkoll il-ħatriet u tirreġistra r-reklutaġġ ta ’impjegati ġodda.
 • Resourcing Unit: hija responsabbli għat-tħejjija tal-employment returns ta ’kull ġimgħa u ta’ kull xahar. Tipproċessa wkoll progressjonijiet ta ’gradi dipartimentali u industrijali skont id-diversi ftehim kollettivi u tiżgura li jitfasslu performance management programmes fir-rigward tal-impjegati kollha fil-gradi klerikali, eżekuttivi u amministrattivi.
 • Employee Relations Unit: iżżomm records tal-vacation leave u sick leave li jieħdu l-impjegati. Din it-Taqsima tipproċessa u tamministra wkoll talbiet għal leave speċjali.
 • Taqsima dixxiplina: tamministra u tipproċessa l-każijiet dixxiplinarji kollha skont ir-regolamenti applikabbli.
 
Taqsima tal-Procurement u Amministrazzjoni:
 • It-Taqsima tal-Procurement u Amministrazzjoni tinkludi Procurement, inventarji, ‘minor Staff’, ‘Stores’, Transport u Registry.
 • Procurement Unit: responsabbli għat-tħejjija u ħruġ ta ’tenders u sejħiet għall-kwotazzjonijiet, xiri ta’ xogħlijiet, provvisti u servizzi.
 • Inventories Unit: inkarigat mil-listi tal-inventarju flimkien mal-monitoraġġ tal-inventarji fl-iskejjel tal-Istat, kif ukoll ir-reġistrazzjoni ta ’trasferimenti ta’ assi u tħassir ta ’assi.
 • Minor Staff Unit: responsabbli għall-iskjerament ta ’minor staff fil-Head Office u fl-Outstations. Timmonitorja wkoll il-prestazzjoni u l-attendenza tal-persunal minuri
 • Stores Unit: jakkwista u joħroġ stationery u materjal għat-tindif, iqassam uniformijiet lill-messaġġiera u jqassam textbooks u pubblikazzjonijiet edukattivi oħra lill-iskejjel tal-Istat.
 • Transport Unit: tmexxi l-pool tat-trasport fl-Uffiċċju prinċipali u tipprovdi trasport għall-attivitajiet tal-iskejjel tal-Istat. Huwa responsabbli wkoll mill-manutenzjoni tal-karozzi tal-gvern.
 • Registry: jimmaniġġja ittri u korrispondenza oħra li jirċievi. Hija timmaniġġja u taġġorna wkoll id-databases ta ’Docreg u tal-posta.

Ġestjoni tal-Precincts:

Il-Precincts Management Section tagħmel proġetti ġodda u tirranġa l-postijiet f’ isem il-Ministeru, dipartimenti u Direttorati. Ir-responsabbiltajiet jinkludu tiswijiet u manutenzjoni kontinwa, ġardinaġġ u landscaping, kif ukoll is-sigurta ’u s-sigurta’ tal-bini u l-Outstations tal-Ministeru. Il-Precincts Management Unit għandha tagħmel ħilitha biex tagħmel xogħlijiet kbar fiċ-Child Care Centres kif ukoll tkomplija ta ’xogħlijiet ta’ refurbishment fil-bini prinċipali tal-Ministeru/Diviżjoni ta ’l-Edukazzjoni fil-Furjana.

Dipartiment tal-Finanzi:

Id-Dipartiment tal-Finanzi jinkorpora żewġ funzjonijiet ewlenin ta ’ġestjoni finanzjarja, jiġifieri t-Taqsima tal-Finanzi (Ministeru) u t-Taqsima tas-Servizzi finanzjarji (Direttorati tal-Edukazzjoni). Il-miżuri ta’ kontroll finanzjarju meħuda miż-żewġ taqsimiet jinkludu dan li ġej:

(i) Awditjar intern u monitoraġġ kontinwu biex jiġi żgurat servizz ta ’kwalita’ lill-klijenti tagħna, kemm interni kif ukoll esterni;

(ii) Il-ġestjoni finanzjarja inkluż l-ippjanar, l-ibbaġitjar u l-monitoraġġ tad-dħul u l-infiq;

(iii) Inizjattivi ta ’titjib fl-effiċjenza prinċipalment fir-rigward tar-riorganizzazzjoni tal-operazzjonijiet attwali u l-massimizzazzjoni tar-riżorsi disponibbli.

FacebookTwitter