L-Istrateġija Nazzjonali għall-Edukazzjoni 2024-2030 hija pjan komprensiv żviluppat bħala parti mill-proċess ta’ trasformazzjoni fi ħdan is-sistema edukattiva lokali. B’viżjoni li tipprovdi edukazzjoni ta’ kwalità għal kulħadd, permezz ta’ approċċ iffukat fuq il-persuna, l-istrateġija għandha l-għan li tindirizza l-isfidi fis-sistema kurrenti u tiżgura li l-istudenti kollha jkollhom aċċess għal edukazzjoni ġusta u inklużiva.

L-Istrateġija Nazzjonali tal-Edukazzjoni 2024-2030 hija pass kruċjali sabiex nibnu soċjetà msejsa fuq l-abbiltajiet, li tħejji tal-istudenti għall-isfidi tal-futur. Hija tistabbilixxi miri ċari, permezz ta’ 36 -il miżuri u 120 inizjattiva, li kollha jikkontribwixxu għall-iżvilupp ġenerali ta’ kull persuna u l-progress tan-nazzjon. Din l-istrateġija hija mibnija fuq tliet pilastri ewlenin: il-Benessri, it-Tkabbir u l-Emanċipazzjoni, u l-Ekwità u l-Inklużjoni. Dawn it-tliet pilastri ġew maqbula mal-imsieħba interni u esterni, li ġew ikkonsultati f’aktar minn mitejn -il laqgħa matul il-fażi bikrija ta’ konsultazzjoni.

Din l-istrateġija għandha orjentazzjoni strateġika definita, li tiddetermina il-prijoritajiet u l-oġġettivi relatati, li kollha huma marbuta ma’ ħtiġijiet attwali. Barra minn hekk, l-Istrateġija Nazzjonali tal-Edukazzjoni 2024-2030 hija karatterizzata minn tbassir strateġiku li jimmira lejn l-esiġenzi tas-sena 2050. Hija għandha l-għan li tħejji lill-istudenti biex ikunu reżiljenti u b’saħħithom emozzjonalment, li jibqgħu jitgħallmu tul il-ħajja billi tagħtihom ħiliet essenzjali fosthom il-green skills, ħiliet diġitali, u valuri relatati ma’ ċittadinanza globali u attiva. Dan il-pjan ambizzjuż huwa konformi mal-għanijiet tal-SDG 4 tal-Ġnus Magħquda u dawk marbuta mal-Environmetal – Social – Governance.

L-edukaturi għandhom rwol ċentrali fl-implimentazzjoni tal-Istrateġija Nazzjonali tal-Edukazzjoni 2024-2030. L-istrateġija għandha l-għan li tagħti l-appoġġ meħtieġ lill-edukaturi biex ikunu jistgħu jadattaw għad-diversi sfidi li qed jiffaċċjaw, fosthom id-demografija li qed tinbidel u anke studenti esposti fit-tul għal dinja onlajn li mhux neċessarjament taqbel mal-obbligazzjoniijet tagħhom fid-dinja oflajn . L-edukaturi huma mudelli ewlenin li l-influwenza tagħhom tħalli impatt fuq it-tfal, l-adolexxenti u l-adulti żgħażagħ u d-dispożizzjoni ta’ dawn tal-aħħar għat-tagħlim tul il-ħajja.
F’dan ir-rigward, il-Ministeru għall-Edukazzjoni, Sport, Żgħażagħ, Riċerka, u Innovazzjoni qed iniedi l-Konsultazzjoni Pubblika għall-Istrateġija Nazzjonali tal-Edukazzjoni 2024-2030 – Żvilupp ta’ Viżjoni tal-Futur bi Trasformazzjoni tal-Edukazzjoni. Il-Ministeru jistieden lill-ġenituri, lill-edukaturi, lill-partijiet interessati interni u esterni, lil dawk li jfasslu l-politika u lill-pubbliku ġenerali biex jipparteċipaw fi djalogu nazzjonali.

Ikklikkja biex taċċessa l-link tal-istrateġija: https://edukazzjoni.gov.mt/wp-content/uploads/2024/05/NATIONAL-EDUCATION-BOOKLET-MLT-version.pdf

FacebookTwitter