Il-Ministeru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni jgħarraf illi ser jintlaqgħu l-applikazzjonijiet għall-Leave bi Ħlas dwar Studju – (Kategorija A) għas-Sena Skolastika 2024-2025

Ċirkolari

Id-data u l-ħin tal-għeluq tal-applikazzjonijiet hija s-siegħa ta’ wara nofsinhar (13:00) (Ħin Ċentrali Ewropew) ta’ nhar l-Erbgħa, 27 ta’ Marzu 2024.

L-iskema ssaħħaħ l-impenn tal-Ministeru għall-iżvillupp professjonali kontinwu tal-Edukaturi li jaħdmu kemm fl-iskejjel tal-Istat kemm dawk mhux tal-Istat.

Id-dettalji kollha dwar l-iskema Leave bi Ħlas dwar Studju – (Kategorija A) jinstabu fid-dokument:  Procedures and Guidelines for Paid Study Leave.

L-applikazzjonijiet ser jintlaqgħu biss, bl-użu tal-eID, permezz tal-formola tal-applikazzjoni elettronika onlajn biss.

Jintlaqgħu biss l-applikazzjonijiet li jidħlu sad-data u l-ħin tal-għeluq ta’ din is-s-sejħa.

Aktar tagħrif dwar is-sejħa għall-applikazzjonijiet jista’ jinkiseb billi tintbgħat imejl fuq pdstudyleave.meyr@gov.mt

FacebookTwitter