Il-Warrant Permanenti għall-Għalliema

Huwa neċessarju li ttella’ KOPJA PDF tad-dokumenti li ġejjin meta tapplika għal Warrant Permanenti ta’ Għalliem:
  1. Kull kwalifika għanda tkun iffirmata bħala kopja tal-oriġinal mill-Kap tal-Iskola. Kopji tas-Suppliment tad-Diploma tal-Europass/Rekords Akkademiċi/ Traskrizzjoni Dettaljata tal-kwalifika ta’ għalliem (Artiklu 24).
  2. Kopji tas-Suppliment tad-Diploma tal-Europass/Rekords Akkademiċi/ Traskrizzjoni Dettaljata tal-kwalifika. Kull kwalifika għanda tkun iffirmata bħala kopja tal-oriġinal mill-Kap tal-Iskola jew minn professjonist/a rreġistrat/a b’warrant (Artiklu 41).
  3. Kopja tad-dikjarazzjoni maħruġa mill-MFHEA (għall kwalifiki maħruga minn istituzzjonijiet/universitajiet li mhumiex il-UOM, l-IFE jew l-MCAST minn Livell 5 ‘il fuq).
N.B. Kwalifiki mniżżla li ma jkunux ċċertifikati bħala kopji awtentiċi tal-oriġinal mhux se jiġu kkunsidrati.

Esperjenza ta’ Tagħlim (Għal skejjel mhux tal-Istat biss)

  1. Kopja tal-ewwel u t-tieni sena tal-Induction Portfolio/Rapporti mill-Iskola .
  2. Dikjarazzjoni minn Kapijiet ta’ skejjel preċedenti li jindikaw li kont impjegat/a bħala għalliem/a fi skola obbligatorja għal minn tal-inqas sentejn skolastiċi.
  3. Leave bla ħlas irid jiġi evidenzjat b’ittra mill-Kap tal-Iskola.

Dikjarazzjoni

  1. Applowdja il-Formola iffirmata tad-Dikjarazzjoni tal-Kap tal-Iskola flimkien mal-applikazzjoni. Agħfas hawn.

Tiftix tar-Rekords tal-Pulizija (Fedina Penali)

  1. Skenja kopja tal-irċevuta tal-Fedina Penali mgħotija lilek mill-uffiċċju tal-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija.
  2. Applikanti li m’ilhomx residenti Malta għal dawn l-aħħar għaxar (10) snin, huma mitluba jagħtu lill-Kunsill Tiftix tar-Rekords tal-Pulizija mill-pajjiż fejn kienu qed jgħixu.