Service Type: Oħrajn

One Stop Shop

Il-Ministeru għall-Edukazzjoni, Sport, Żgħażagħ, Riċerka u Innovazjoni (MEYR) fetaħ One Stop Shop għal servizzi relatati mal-edukazzjoni fil-Furjana – Edu servizz.gov. Edu servizz.gov jgħaqqad flimkien iżjed minn ħamsin servizz relatat mal-edukazzjoni li qabel kienu jiġu offruti minn diversi Dipartimenti u Entitajiet fi ħdan il-Ministeru. Ġo dan il-One Stop Shop wieħed jista jsib ukoll uffiċju tas-Servizz.gov li joffri ukoll is-servizzi kollha li jiġu offruti fiċ-ċentri reġjonali.

Indirizz:

Edu Servizz.gov

Triq l-Assedju l-Kbir

Il-Furjana VLT2000

 

Ħinijiet tal-Ftuħ:

Mit-Tnejn sas-Sibt: 8.00 – 13.00

L-Erbgħa: 16.30 – 19.00

 

Ikkuntatjana:

www.servizz.gov.mt

servizz@gov.mt

Telefon: 153

 

Servizzi offruti fl-Edu Servizz.gov:

Tagħlim Tul il-Ħajja

Kulleġġ Mikiel Anton Vassalli

Korsijiet tal-Arti Viżwali u Performattiva

Servizzi Edukattivi

Dħul fl-Iskejjel tal-Istat Maltin (studenti tal-UE)

Korsijiet Catch-Up tas-Sajf

Kwistjonijiet Speċifi rigward Kulleġġi/Skejjel

Kwistjonijiet relatati ma’ Inklużjoni

National School Support Services (NSSS)

ACTU

Servizzi ta’ Anti-Bullying

Servizz ta’ Kontra l-Abbuż tas-Sustanzi

Servizz tas-Sigurtà tat-Tfal

Servizz ta’ Intervent Bikri

Talba għal Eżenzjoni Temporanja mill-Iskola għall-Ivvjaġġar

Talba għal Eżenzjoni mill-Iskola (16+)

Talba għal Eżenzjoni mill-Iskola (16-)

Servizzi Psikoloġiċi fl-Iskejjel

Statementing

 

 

Fondazzjoni għas-Servizzi Edukattivi

Klabb 3-16

Skola Sajf

 

Skema Get Qualified

Skema Get Qualified

Skema ta’ Kreditu ta’ Taxxa fuq Edukazzjoni Għolja

 

Junior College

Dħul fil-Junior College

 

MFHEA

Akkreditazzjoni ta’ Kwalifiki Edukattivi (MQRIC)

 

MCAST

Korsijiet fl-MCAST

Apprentistat fl-MCAST

 

L-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu

Aqra fis-Sajf – informazzjoni

Aqra Miegħi – informazzjoni

Seħer l-Istejjer

 

Kunsill Dwar il-Professjoni tal-Għalliema (CTP) 

Warrant għall-Għalliema

Warrant Temporanju għall-Għalliema

Tiġdid ta’ Warrants

 

ELT Council

 

Dipartiment tal-Eżamijiet

Eżamijiet tal-ECDL

Eżamijiet tal-Liċenzja tal-Elettriku

Eżamijiet Pubbliċi Lokali

Eżamijiet tal-AQA

Eżamijiet tal-Edexcel (Livell Ordinarju u Avvanzat)

Ċertificat Proviżorju għal Eżamijiet Barranin

 

MATSEC

Eżamijiet tal-MATSEC (SEC, Intermediate u Avvanzat)

Applikazzjonijiet tard tal-MATSEC (SEC, Intermediate u Avvanzat)

 

Migrant Learners Unit

Reġistrazzjoni ta’ studenti mhux tal-UE fi Skejjel tal-Istat Maltin

Eżenzjonijiet mill-Miżati tat-Tagħlim għal studenti mhux tal-UE

 

Regulation & Compliance Unit within DQSE

Ir-Reġistrazzjonijiet Kollha għal-Liċenzji ta’ Stabbilimenti Edukattivi

It-Tiġdid kollu ta’ Liċenzji ta’ Stabbilimenti Edukattivi

 

Boroż ta’ Studju

L-iSkemi kollha ta’ Boroż ta’ Studju

 

Għotjiet ta’ Manteniment għall-Istudenti

Skema ta’ Internet B’Xejn Għall-Istudenti

Stipendji

Għotjiet ta’ Manteniment għall-Istudenti

Opportunitajiet ta’ Xogħol fis-Sajf

Allowances Supplimentari

 

Loġistika u Trasport

Breakfast Club b’Xejn

Uniformijiet tal-Iskola – informazzjoni

 

Trasport fl-Iskejjel

Trasport fl-Iskejjel tal-Istat

Trasport fl-Iskejjel tal-Knisja u Indipendenti

 

Oħrajn

Ċertifikat ta’ Attendenza fl-Iskejjel tal-Istat

Ġbir ta’ Apparat Elettroniku (Impjegati)

Ġbir ta’ Apparat Elettroniku (studenti)

Taqsima tas-Servizzi Korporattivi

L-għanijiet ewlenin tad-Diviżjoni għas-Servizzi Korporattivi huma:

 • li joffri sapport u pariri lis-Segretarju Permanenti tal-Ministeru u lid-dipartimenti u l-entitajiet li jaqgħu taħt il-qasam ta ’responsabbilta’ tal-Ministeru fuq kwistjonijiet relatati mal-ippjanar u l-immaniġġjar finanzjarju, immaniġġjar tar-riżorsi umani, procurement u management tal-uffiċċju.
 • li jiġi żgurat l-aktar użu effettiv u effiċjenti tar-riżorsi umani u finanzjarji.
 • li tikkoordina attivitajiet ta ’natura korporattiva fit-twettiq ta’ direttivi ta ’politika mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru, il-Ministeru għall-Finanzi, l-ekonomija u Investiment u l-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-xogħol
 • li jiġbor u jipprepara l-business plans, l-estimi finanzjarji, ir-rapporti annwali u l-previżjonijiet finanzjarji ta ’kull xahar tal-Ministeru.
 • li tikkordina b ’mod effettiv fuq dawn l-affarijiet bejn il-Ministeru, id-dipartimenti u l-awtoritajiet ċentrali;
 • l-ivvettjar, l-ipproċessar u l-kontroll ta ’talbiet għal safar barra minn Malta fuq dmirijiet uffiċjali;
 • li jirranġa l-postijiet u jwettaq proġetti ġodda u f’ isem il-Ministeru, dipartimenti u Direttorati.

Taqsima tal-ivvjaġġar:

Is-Sezzjoni tal-ivvjaġġar Barra minn Malta hija responsabbli għat-tħejjija ta ’dokumenti relatati ma’ vjaġġar barra minn Malta minn delegati mill-Ministeru u dipartimenti/Direttorati u l-proċeduri ta ’segwitu wara r-ritorn tad-delegati, inkluż il-preżentazzjoni ta’ dokumentazzjoni relattiva lit-Teżor u s-sottomissjoni ta ’talbiet għal rimborżi lill-Ministeru għall-Finanzi, għall-infiq li jsir fir-rigward ta’ vjaġġar relatat mal-Kummissjoni u l-Kunsill tal-UE.

Taqsima tar-riżorsi Umani:

Is-Sezzjoni tar-riżorsi Umani tipprovdi servizzi lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-xogħol, id-DKSE u d-DSE. Din is-Sezzjoni tikkollabora mas-CDRT għall-provvediment ta ’taħriġ u żvilupp ta’ staff.

 
Is-Sezzjoni tar-riżorsi Umani hija magħmula minn:
 • Records Unit: iżomm records aġġornati dwar il-personnel ta ’l-impjegati. Għal dan il-għan, hija żżomm bażijiet ta’ data konnessi mal-persunal u tikkoordina l-manutenzjoni tad-database tas-Sistema tal-Ġestjoni tal-informazzjoni tar-riżorsi Umani (HRIMS). Ir-Records Unit tagħmel il-proċedura meħtieġa li tikkonċerna increments, konfermi, allowances, riżenji, superannuations u pensjonijiet. Tipproċessa wkoll il-ħatriet u tirreġistra r-reklutaġġ ta ’impjegati ġodda.
 • Resourcing Unit: hija responsabbli għat-tħejjija tal-employment returns ta ’kull ġimgħa u ta’ kull xahar. Tipproċessa wkoll progressjonijiet ta ’gradi dipartimentali u industrijali skont id-diversi ftehim kollettivi u tiżgura li jitfasslu performance management programmes fir-rigward tal-impjegati kollha fil-gradi klerikali, eżekuttivi u amministrattivi.
 • Employee Relations Unit: iżżomm records tal-vacation leave u sick leave li jieħdu l-impjegati. Din it-Taqsima tipproċessa u tamministra wkoll talbiet għal leave speċjali.
 • Taqsima dixxiplina: tamministra u tipproċessa l-każijiet dixxiplinarji kollha skont ir-regolamenti applikabbli.
 
Taqsima tal-Procurement u Amministrazzjoni:
 • It-Taqsima tal-Procurement u Amministrazzjoni tinkludi Procurement, inventarji, ‘minor Staff’, ‘Stores’, Transport u Registry.
 • Procurement Unit: responsabbli għat-tħejjija u ħruġ ta ’tenders u sejħiet għall-kwotazzjonijiet, xiri ta’ xogħlijiet, provvisti u servizzi.
 • Inventories Unit: inkarigat mil-listi tal-inventarju flimkien mal-monitoraġġ tal-inventarji fl-iskejjel tal-Istat, kif ukoll ir-reġistrazzjoni ta ’trasferimenti ta’ assi u tħassir ta ’assi.
 • Minor Staff Unit: responsabbli għall-iskjerament ta ’minor staff fil-Head Office u fl-Outstations. Timmonitorja wkoll il-prestazzjoni u l-attendenza tal-persunal minuri
 • Stores Unit: jakkwista u joħroġ stationery u materjal għat-tindif, iqassam uniformijiet lill-messaġġiera u jqassam textbooks u pubblikazzjonijiet edukattivi oħra lill-iskejjel tal-Istat.
 • Transport Unit: tmexxi l-pool tat-trasport fl-Uffiċċju prinċipali u tipprovdi trasport għall-attivitajiet tal-iskejjel tal-Istat. Huwa responsabbli wkoll mill-manutenzjoni tal-karozzi tal-gvern.
 • Registry: jimmaniġġja ittri u korrispondenza oħra li jirċievi. Hija timmaniġġja u taġġorna wkoll id-databases ta ’Docreg u tal-posta.

Ġestjoni tal-Precincts:

Il-Precincts Management Section tagħmel proġetti ġodda u tirranġa l-postijiet f’ isem il-Ministeru, dipartimenti u Direttorati. Ir-responsabbiltajiet jinkludu tiswijiet u manutenzjoni kontinwa, ġardinaġġ u landscaping, kif ukoll is-sigurta ’u s-sigurta’ tal-bini u l-Outstations tal-Ministeru. Il-Precincts Management Unit għandha tagħmel ħilitha biex tagħmel xogħlijiet kbar fiċ-Child Care Centres kif ukoll tkomplija ta ’xogħlijiet ta’ refurbishment fil-bini prinċipali tal-Ministeru/Diviżjoni ta ’l-Edukazzjoni fil-Furjana.

Dipartiment tal-Finanzi:

Id-Dipartiment tal-Finanzi jinkorpora żewġ funzjonijiet ewlenin ta ’ġestjoni finanzjarja, jiġifieri t-Taqsima tal-Finanzi (Ministeru) u t-Taqsima tas-Servizzi finanzjarji (Direttorati tal-Edukazzjoni). Il-miżuri ta’ kontroll finanzjarju meħuda miż-żewġ taqsimiet jinkludu dan li ġej:

(i) Awditjar intern u monitoraġġ kontinwu biex jiġi żgurat servizz ta ’kwalita’ lill-klijenti tagħna, kemm interni kif ukoll esterni;

(ii) Il-ġestjoni finanzjarja inkluż l-ippjanar, l-ibbaġitjar u l-monitoraġġ tad-dħul u l-infiq;

(iii) Inizjattivi ta ’titjib fl-effiċjenza prinċipalment fir-rigward tar-riorganizzazzjoni tal-operazzjonijiet attwali u l-massimizzazzjoni tar-riżorsi disponibbli.