Type: Departments

Kunsill għall-Professjoni tal-għalliema

Il-promozzjoni ta’ standards għoljin ta’ kompetenza professjonali, kondotta u impenn għat-tagħlim u t-tagħlim

“Opinjoni tal-produtturi li għandhom jiġu segwiti biex tipprattika l-Professjoni tat-Tagħlim f’Malta” ikklikkja hawn biex tara

Formola tal-applikazzjoni:
ĊIRKULARI

Ikklikkja fuq dan t’ hawn taħt biex tniżżel:

Kodiċi ta ’Etika
IL-KODIĊI TA ’ETIKA TAL-GĦALLIEMA
 
Ikklikkja fuq dan t’ hawn taħt biex tniżżel:
Struttura tal-Kunsill
Ikklikkja fuq dan t’ hawn taħt biex tiftaħ:
Leġiżlazzjoni

Ikklikkja fuq dan t’ hawn taħt biex tniżżel:

Eliġibilita ’għal Warrant ta’ Għalliem
Ikkuntattjana
Tfittxija għall-Warrant tal-għalliema

Ikklikkja hawn biex tasal għat-Tiftix tal-Mandat tal-Għalliema

DQSE

Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti

L-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti (Koordinazzjoni u Implimentazzjoni) fi ħdan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru jieħu ħsieb jidentifika l-prijoritajiet u l-koordinazzjoni u mplimentazzjoni tal-politika, proġetti u programmi li jkunu ġew identifikati bħala prijoritajiet nazzjonali.

Dan l-uffiċju huwa responsabbli mill-

 • Implimentazzjoni ta’ Miżuri (miżuri tal-baġit, inizjattivi ta’ simplifikazzjoni u riformi u proġetti oħra);
 • Inizjattivi u azzjonijiet għal Governanza;
 • Il-koordinazzjoni ta’ spezzjonijiet skont il-provvedimenti ta’ Kapitlu 568 tal-Liġijiet ta’ Malta;
 • Temporanjament responsabbli mit-tmexxija tad-Direttorat għall-Appoġġ fit-Tmexxija.

 

L-oġġettivi tal-Uffiċċju tas-Segretarju Pemanenti (Koordinazzjoni u Implimentazzjoni) huma:

 • Il-Konsolidament tal-Uffiċċju tas-Segretarju Pemanenti (Koodinazzjoni u Implimentazzjoni), UPM;
 • Li tkun żgurata il-koordinazzjoni bejn il-Ministeri varji, permezz tal-Uffiċċju tas-Segretarji Permanenti tagħhom, għall-implimentazzjoni u t-twettieq tal-miri tal-baġit;
 • L-evalwazzjoni tal-kontenut u l-assessjar tal-proċessi neċessarji sabiex is-Segretarji Permanenti u r-rappreżentanti tagħhom jesegwixxu u jimplimentaw miżuri ta’ Simplifikazzjoni u tnaqqis tal-Burokrazija, skont il-miri miftehma;
 • Li tkun zgurata koordinazzjoni bejn il-Ministeri varji, permezz tal- Uffiċċju tas-Segretarji Permanenti, għall-implimentazzjoni ta’ rakkomandazzjonijiet tal-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali, u korpi oħra tal-governanza;
 • Li tkun zgurata koordinazzjoni bejn il-Ministeri varji, permezz tal-Uffiċċju tas-Segretarji Permanenti, fl-implimentar, fejn huwa possibbli, tar-rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman;
 • Li tkun zgurata koordinazzjoni bejn il-Ministeri varji, permezz tal- Uffiċċju tas-Segretarji Permanenti, għall-implimentazzjoni ta’ miżuri u inizjattivi skont il-KPIs tal-Agenda Nazzjonali;
 • Is-sorveljanza tal-operat tal-Uffiċċju għall-Koordinazzjoni tal-Ispezzjonijiet, sabiex ikun żgurat li l-ispezzjonijiet li jsiru fin-negozji jkunu effettivi u trasparenti;
 • Li tkun zgurata l-puntwalita’ tal-monitoraġġ tar-rapporti u rekwiżiti oħra mitluba mis-Segretarji Permanenti, kif mitluba mis-Segretarju Permanenti Ewlieni, Ministri u l-Prim Ministru;
 • Joffri sapport u jagħti pariri lis-Segretarju Permanenti Ewlieni rigward proċessi u pjanijiet sabiex jintlaħqu l-miri ta’ strateġija, politika u proċeduri mwettqa minnu;
 • Il-koordinazzjoni fil-kumpilar ta’ Pubblikazzjonijiet maħruġa mill-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti Ewlieni;
 • Li tkun assigurata amministrazzjoni ġusta fl-għażla ta’ Diretturi Ġenerali, Diretturi u Assistenti Diretturi, u l-aġġornament tal-Lista Prinċipali;
 • Isegwi l-approvazzjonijiet tal-Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku, is-Segretarju Permanenti Ewlieni u l-Prim Ministru, rigward il-ħatra ta’ uffiċjali f’pozizzjoni ta’ tmexxija, pożizzjonijiet u persuni ta’ fiduċja, ċaqlieq u trasferimenti ta’ uffiċjali fit-tmexxija, u bdil fit-titli ta’ l-uffiċjali fit-tmexxija.

Unità għall-Immaniġjar tal-Informazzjoni

Dikjarazzjoni tal-missjoni

Ir-rwol primarju tal-Information Management Unit fi ħdan il-Ministeru għall-Edukazzjoni, l-isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka, u l-Innovazzjoni huwa li jiżgura allinjament tat-teknoloġija kollha tal-informatika mal-prijoritajiet strateġiċi tal-Ministeru.

Dikjarazzjoni tal-viżjoni
 • Biex l-edukaturi jingħataw is-setgħa bl-għodod meħtieġa tat-teknoloġija
 • Biex jittejjeb it-tagħmir u t-tagħlim
 • Biex titjieb il-ġestjoni tal-iskola
 • Biex taġġorna l-konnettivita ’kollha
 • Biex tissimplifika l-informazzjoni
 • Biex jiggwida lis-Segretarju Permanenti jieħu l-affarijiet kollha tal-Ministeru
 
 
IKKUNTATTJANA

 

Indirizz

Ministeru għall-Edukazzjoni, l-isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni (MEYR) Triq l-Assedju l-kbir, il-Furjana

Uffiċjal Kap tal-informazzjoni – Strateġija u proġett

Mario Borg Martin
Telefown
+356 25981905
Posta elettronika
mario.a.borg-martin@gov.mt

 

Kap – Operat tal-ICT

Roberta Abigail Briffa Rizzo
Telefown
+356 25981903
Posta elettronika
Roberta-Abigail.briffa-rizzo@gov.mt